Inleiding

SAMEN DUURZAAM is de overtuiging van het gemeentebestuur over de toekomst van Sittard-Geleen. Deze overtuiging is opgetekend in het raadsbesluit van 5 juli 2018 en staat voor:

  • meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en instellingen
  • scherpe (inhoudelijke en financiële) keuzes durven maken in wat we wel doen en wat we niet doen
  • focus leggen op duurzaamheid, gezondheid, wonen & leven, ontspannen & genieten, innovatie

Vanuit deze overtuiging is het gemeentebestuur in oktober 2018 gestart met de dialoog met de samenleving. Tijdens gesprekken met  inwoners, verenigingen, ondernemers, belangenbehartigers en leidende personen in de private en semi-publieke sector wordt het beeld steeds duidelijker wat het gezamenlijke punt op de horizon is en met welke opgaven en activiteiten Sittard-Geleen dit punt op de horizon in 2030 kan bereiken.

Op deze website vindt u informatie over het coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM, de actuele stand van zaken over de dialoog met de samenleving en achtergronden over de opgaven die tijdens de dialoog aan de orde komen.

Volg op deze website hoe het verder gaat. De besluitvorming door de gemeenteraad, de samenwerkingsafspraken met inwoners, ondernemers en anderen. De concrete acties die worden ondernomen, de geboekte resultaten en de tussenevaluaties van SAMEN DUURZAAM.

menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming