7 opgaven

Het gemeentebestuur voert de dialoog met de samenleving aan de hand van 7 opgaven. Ze zijn alle 7 onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vormen samen één geheel.

1
Een gemeentebestuur
met en voor
de inwoners.
Besturen met, voor en door de inwoners is een speerpunt, de gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Wij zijn niet in staat om alles zelf op te lossen. En de inwoner neemt steeds meer zelf het initiatief, wil gehoord worden, wil meedoen.
2
Vooroplopen naar
een duurzame
toekomst
Een energie- en klimaatneutrale gemeente in 2040 (of zoveel eerder als mogelijk).
3
Gezond en veilig in
een sociale
gemeente
Tevreden inwoners over hun woon- en leefsituatie, gezond blijven en mee kunnen blijven doen in onze samenleving.
4
Wonen en leven in Sittard-Geleen
Een leefbare en toekomstbestendige gemeente, aantrekkelijk om in te wonen voor zowel de bestaande als voor nieuwe inwoners.
5
Ontspannen
en genieten in
Sittard-Geleen
Een aantrekkelijke gemeente om in te verblijven, met een aantrekkelijke en eigentijdse omgeving en voorzieningen voor een regionaal publiek.
6
Een duurzame
economie voor
werk en innovatie
De economie van de toekomst is duurzaam en een basis voor duurzame werkgelegenheid met kansen voor iedereen, in evenwicht met welzijn, gezondheid en leefbaarheid.
7
Financiën
duurzaam
op orde
Een structureel en duurzaam gezonde financiële positie. Wij zoeken naar reële oplossingen voor tekorten en willen voldoende buffers voor risico’s, tegenvallers en ambities. Dat betekent dat we in een aantal gevallen eerst zullen sparen voor dat we weer investeren.
menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming