Besluitvorming

In de periode van september tot en met november 2018 is het coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM met de samenleving in Sittard-Geleen besproken. Uit de dialoog komt waardering voor de stap om het gesprek over de opgaven voor Sittard-Geleen open aan te gaan, naar voren. Er is breed draagvlak voor de opgaven in het coalitieakkoord. De dialoog geeft wel aanleiding tot nadenken over prioriteiten, samenhang en onderlinge invloed van de verschillende opgaven. Op basis van de dialoog is een Toevoeging op het coalitieakkoord opgesteld. Hierin is aangegeven wat vanuit de samenleving de belangrijkste thema’s en prioriteiten zijn. Voor de thema’s hebben meerdere partijen aangeven dat zij een rol als trekker van het thema op zich willen nemen. De gemeente gaat die partijen de komende periode faciliteren en ondersteunen om, bottom-up, initiatieven die bijdragen aan het betreffende thema, uit te voeren.

menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming