Opgave 6

Een duurzame
economie voor
werk en innovatie

arrow_back Terug naar overzicht

Sleutels worden gevonden in het evenwicht tussen belangen en in de werkgelegenheid voor mensen die hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt. Belangen kunnen tegengesteld lijken, zoals de economische ambities om te groeien ten opzichte van milieu, leefbaarheid en veiligheid. Maar uiteindelijk hebben alle betrokkenen baat bij een gedeeld belang, het belang van een duurzame samenleving.

  • zowel met het bedrijfsleven als met onze inwoners gaan wij het gesprek aan over de mogelijkheden om de belangen met elkaar in evenwicht te brengen en waar mogelijk om ze elkaar te laten versterken. Wij faciliteren bijvoorbeeld de uitbreiding van de bedrijvigheid op Lexhy, gericht op kantoren en campusvoorzieningen. Maar wij accepteren geen geluids- en verkeersoverlast en gaan uit van de huidige risicocontouren. Wij houden Graetheide groen.
  • wij investeren in mensen die hulp nodig hebben met het vinden van hun plaats op de arbeidsmarkt. Wij helpen hen om vaardigheden en competenties te ontwikkelen gericht op de huidige en te verwachten toekomstige vraag van het bedrijfsleven. Daarmee helpen we zowel het bedrijfsleven als onze inwoners.
  • wij verminderen de regeldruk en maken het eenvoudiger om vergunningen te krijgen. Waar regelgeving belemmerend werkt zoeken wij oplossingen, bijvoorbeeld via experimenteerruimte.

Trends en analyses

Onafhankelijke analyses duiden op de enorme grote en snelle verandering van onze samenleving en onze economie als gevolg van de wereldwijde digitale revolutie. Deze verandering startte in Sittard-Geleen al met de mijnindustrie.

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

  • de innovatie- en samenwerkingskracht van MKB-ondernemers en ZZP-ers om mee te doen en voorop te lopen in de snelle en ingrijpende economische veranderingen, onder andere door aan te sluiten bij de innovatiekracht van de Chemelot Campus en VDL Nedcar.
menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming