Opgave 5

Ontspannen
en genieten in
Sittard-Geleen

arrow_back Terug naar overzicht

Sleutels voor deze doelstelling zijn de vrije-tijdseconomie, de aansluiting van evenementen op ons profiel en op doelgroepen en de promotie van de gemeente. Het geheel moet ons imago en onze bekendheid versterken, mede gericht op de wervingskracht voor nieuwe inwoners.

 • wij bespreken met de culturele instellingen hoe zij maximaal kunnen aansluiten op de vraag van de inwoners en op hun regionale rol. Ook ronden wij de besluitvorming af over de schaats- en zwemvoorzieningen.
 • de culturele- en uitgaansvoorzieningen hebben een belangrijke rol voor de aantrekkingskracht van de gemeente. Die rol willen wij versterken door de voorzieningen ook in te zetten voor de promotie van de gemeente. Zo willen wij evenementen stimuleren die het karakter en de positieve punten van de gemeente uitdragen. Ook gaan wij in gesprek met jongere inwoners (met name in de groep 16 tot 18 jaar) over hun behoefte m.b.t. culturele- en uitgaansvoorzieningen.
 • de actiepunten in ons programma zijn gericht op een aantrekkelijk verblijf. Dat is voor onze inwoners belangrijk maar ook voor buitenstaanders die een woonplaats zoeken in de regio. Ook die groep willen wij bereiken. Dat vraagt een betere promotie van Sittard-Geleen. Wij betrekken daarbij onze inwoners en de sociale media.

Trends en analyses

 • de op één na laagste woonaantrekkelijkheid van Sittard-Geleen in de lijst van 50 grootste Nederlandse gemeenten, waardoor te veel jonge mensen wegtrekken uit Sittard-Geleen en te weinig jonge mensen zich nieuw vestigen in Sittard-Geleen. De woonaantrekkelijkheid voor deze jonge mensen wordt:
  • voor het grootste deel bepaald door de mogelijkheid om van baan te kunnen veranderen binnen één uur reistijd
  • voor een kleiner deel bepaald door:
   • cultureel aanbod
   • woningaanbod
   • veiligheid
   • diverse voorzieningen, waaronder ook sportvoorzieningen
 • in samenhang met de opgave ‘gezond en veilig in een sociale omgeving’ en de duurzame kwaliteit van voorzieningen, openbare ruimte en landschap
 • het grote aantal ouderen, dat in Sittard-Geleen procentueel het op één na hoogst is in vergelijking met de 50 grootste Nederlandse gemeenten

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

 • de kritische massa en de onderscheidendheid van activiteiten/functies op het gebied van ontspannen en genieten
 • activiteiten/functies op het gebied van ontspannen en genieten als economische – zich zelf in stand houdende  – activiteit

 

menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming