Opgave 4

Wonen en leven in Sittard-Geleen

arrow_back Terug naar overzicht

Sleutels voor deze opgave zijn veiligheid (in samenhang met de vorige opgave), levensloopbestendig, openbare ruimte.

 • de openbare ruimte moet uitnodigend zijn, een ruimte waar de inwoners zich thuis voelen. Wij bezuinigen daarom niet op onderhoud in de openbare ruimte en versterken het toezicht en controle op de kwaliteit van de uitvoering van het onderhoud. Wij creëren leerwerkervaringsplaatsen in de gemeentelijke groenvoorziening, wat een impuls voor de groenwerkzaamheden meebrengt.
 • ook de voorzieningen in de gemeente moeten bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Wij zetten het accommodatiebeleid voort op basis van onze toekomstvisie voor duurzame accommodaties.
 • met de woningcorporaties en de maatschappelijke organisaties bespreken wij hoe we het aanbod aan woningen kunnen laten aansluiten op de behoefte en de ontwikkeling naar een toekomstbestendige omgeving.

Trends en analyses

 • de op één na laagste woonaantrekkelijkheid van Sittard-Geleen in de lijst van 50 grootste Nederlandse gemeenten, waardoor te veel jonge mensen wegtrekken uit Sittard-Geleen en te weinig jonge mensen zich nieuw vestigen in Sittard-Geleen. De woonaantrekkelijkheid voor deze jonge mensen wordt:
  • voor het grootste deel bepaald door de mogelijkheid om van baan te kunnen veranderen binnen één uur reistijd
  • voor een kleiner deel bepaald door:
   • cultureel aanbod
   • woningaanbod
   • veiligheid
   • diverse voorzieningen, waaronder ook sportvoorzieningen
 • in samenhang met de opgave ‘gezond en veilig in een sociale omgeving’ en de duurzame kwaliteit van voorzieningen, openbare ruimte en landschap
 • het grote aantal ouderen, dat in Sittard-Geleen procentueel het op één na hoogst is in vergelijking met de 50 grootste Nederlandse gemeenten

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

Het profiel (identiteit) van Sittard-Geleen als gemeente om te wonen en te werken.

menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming